informatie diabetes

informatie diabetes

wat is diabetes type 2

Type 2 diabetes is een chronische aandoening die invloed heeft op de manier waarop je lichaam suiker (glucose) metaboliseert, een belangrijke bron van brandstof voor je lichaam. Bij type 2 diabetes weerstaan de cellen in je lichaam ofwel de effecten van insuline – een hormoon dat de beweging van suiker naar je cellen reguleert – of je lichaam produceert niet genoeg insuline om normale glucosewaarden te handhaven.

Hier is een beknopt overzicht van de belangrijkste factoren:

 1. Insulineresistentie: De cellen in je lichaam kunnen resistent worden tegen de werking van insuline. Insuline is nodig zodat cellen glucose uit de bloedbaan kunnen opnemen. Als cellen de signalen van insuline weerstaan, kan glucose niet efficiënt de cellen binnengaan, wat leidt tot verhoogde bloedsuikerspiegels.
 2. Beta-cel dysfunctie: De alvleesklier, een orgaan achter de maag, produceert insuline. Bij type 2 diabetes produceert de alvleesklier mogelijk niet genoeg insuline, of de insuline die wordt geproduceerd, werkt mogelijk niet effectief. Dit staat bekend als beta-cel dysfunctie.
 3. Genetische en levensstijlfactoren: Er is een genetische aanleg voor type 2 diabetes, en levensstijlfactoren zoals obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging en een ongezond dieet kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
 4. Risicofactoren: Risicofactoren voor type 2 diabetes zijn onder andere leeftijd, familiegeschiedenis, etniciteit, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging en bepaalde gezondheidsaandoeningen zoals hoge bloeddruk.

Symptomen van type 2 diabetes kunnen onder andere verhoogde dorst, frequent urineren, onverklaarbaar gewichtsverlies, vermoeidheid, wazig zicht en langzame genezing van wonden of vaak voorkomende infecties omvatten. Sommige mensen met type 2 diabetes ervaren echter mogelijk geen opvallende symptomen.

De behandeling van type 2 diabetes omvat doorgaans aanpassingen van de levensstijl, zoals een gezond dieet, regelmatige lichaamsbeweging en het behouden van een gezond gewicht. In sommige gevallen kunnen ook medicijnen of insulinebehandeling worden voorgeschreven.

Het is belangrijk dat mensen met diabetes nauw samenwerken met gezondheidsprofessionals om hun aandoening te beheren en complicaties te voorkomen. Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel, het aannemen van een gezonde levensstijl en het nemen van voorgeschreven medicijnen zijn cruciale onderdelen van het beheer van type 2 diabetes.

Diabetes Type 2: Begrijpen, Voorkomen en Beheren

Diabetes type 2 is een chronische aandoening die wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem vormt. Het wordt gekenmerkt door een verhoogde bloedsuikerspiegel als gevolg van het onvermogen van het lichaam om insuline effectief te gebruiken. Insuline is een hormoon dat de bloedsuikerspiegel reguleert door de opname van glucose in de cellen te vergemakkelijken. Hieronder leest u meer over de oorzaken, symptomen, preventie en behandeling van diabetes type 2.

Oorzaken van Diabetes Type 2:

 1. Levensstijlfactoren: Ongezonde eetgewoonten, ongezonde levensstijl en overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes type 2.
 2. Genetica: Erfelijke aanleg kan een rol spelen bij het risico op diabetes type 2. Mensen met een familiegeschiedenis van diabetes lopen mogelijk een verhoogd risico.
 3. Leeftijd: Het risico op diabetes type 2 neemt toe met de leeftijd, vooral na het bereiken van 45 jaar.
 4. Etniciteit: Bepaalde etnische groepen, zoals mensen van Afrikaanse, Aziatische, Latijns-Amerikaanse of Indiaanse afkomst, hebben een hoger risico.

Symptomen van Diabetes Type 2:

 1. Overmatige dorst en honger: Door de hoge bloedsuikerspiegel kan het lichaam extra vocht uit de weefsels trekken, wat leidt tot dorst. Dit kan ook leiden tot overmatige honger.
 2. Frequent urineren: Verhoogde glucose in de urine kan leiden tot frequenter plassen.
 3. Vermoeidheid: Het lichaam kan de glucose niet effectief gebruiken voor energie, wat kan leiden tot vermoeidheid en zwakte.
 4. Gewichtsveranderingen: Onverklaarbaar gewichtsverlies of gewichtstoename kan optreden bij mensen met diabetes type 2.

Preventie en Beheer:

 1. Gezonde voeding: Een uitgebalanceerd dieet met weinig toegevoegde suikers en verzadigde vetten kan helpen bij het beheersen van de bloedsuikerspiegel.
 2. Lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging verbetert de insulinegevoeligheid en helpt bij het handhaven van een gezond gewicht.
 3. Gewichtsbeheersing: Het behouden van een gezond gewicht vermindert het risico op diabetes type 2.
 4. Regelmatige controle: Mensen met risicofactoren of symptomen moeten regelmatig hun bloedsuikerspiegel laten controleren.

Behandeling:

 1. Medicatie: In sommige gevallen kan medicatie, waaronder insuline en orale medicatie, nodig zijn om de bloedsuikerspiegel te reguleren.
 2. Insuline therapie: Mensen met gevorderde diabetes type 2 kunnen insulinebehandeling nodig hebben om de bloedsuikerspiegel te beheersen.

Diabetes type 2 is een ernstige aandoening, maar met de juiste levensstijlaanpassingen en medische zorg kan men de ziekte effectief beheren. Het is essentieel om bewust te zijn van risicofactoren, regelmatige gezondheidscontroles uit te voeren en samen te werken met zorgverleners voor een gezonde levensstijl en optimale diabetesbeheersing.

Diabetescijfers:

Op basis van enkel demografische ontwikkelingen wordt verwacht dat het totale aantal gevallen van diabetes mellitus (jaarprevalentie) tussen 2018 en 2040 met ongeveer 30% zal toenemen. Voor mannen wordt een stijging van naar verwachting 29% voorspeld, terwijl dit voor vrouwen 31% zal zijn. De omvang van deze toename kan variëren door andere (niet-demografische) factoren die de kans op het ontwikkelen van diabetes mellitus beïnvloeden.

Hoeveel mensen hebben diabetes?

• Circa 1,2 miljoen Nederlanders, oftewel 1 op de 14, hebben diabetes, waarbij mannen iets vaker
   zijn getroffen dan vrouwen.

• Naar schatting zijn er meer dan 1,1 miljoen Nederlanders met prediabetes, een voorstadium van
   diabetes type 2.

• Daarnaast is er een onbekend aantal mensen met diabetes die nog niet op de hoogte zijn van hun
   aandoening.

• Elk jaar krijgen ongeveer 52.000 Nederlanders te horen dat ze diabetes hebben, wat neerkomt op
   1.000 mensen per week of 150 per dag.

• Diabetes type 2 komt voor bij negen op de tien mensen met diabetes.

• Naar verwachting krijgt 1 op de 3 huidige volwassen Nederlanders van 45 jaar en ouder in de
   toekomst diabetes type 2.

• In 2040 wordt geschat dat bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland diabetes zullen hebben.

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van onderzoek uit 2019 van Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) en RIVM in opdracht van het Diabetes Fonds, van 2diabeat en uit onderzoek van het Erasmus MC.

Wat is diabetes type 1

Diabetes type 1 is een chronische aandoening waarbij het immuunsysteem de cellen in de alvleesklier aanvalt die insuline produceren. Insuline is een hormoon dat essentieel is voor het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Mensen met diabetes type 1 produceren niet voldoende insuline, en daardoor stijgt hun bloedsuikerspiegel.

Hier zijn enkele kenmerken van diabetes type 1:

 1. Auto-immuunziekte: Diabetes type 1 wordt beschouwd als een auto-immuunziekte omdat het immuunsysteem de insuline producerende bètacellen in de alvleesklier vernietigt. De exacte reden waarom dit gebeurt, is niet volledig begrepen, maar genetische en omgevingsfactoren spelen waarschijnlijk een rol.
 2. Onset op jonge leeftijd: Diabetes type 1 ontwikkelt zich meestal op jonge leeftijd, meestal voor het 30e levensjaar en vaak in de kindertijd of adolescentie. Het wordt vaak ontdekt na de plotselinge verschijning van symptomen.
 3. Afhankelijkheid van insuline: Mensen met diabetes type 1 zijn afhankelijk van externe toediening van insuline omdat hun lichaam het niet zelf produceert. Insuline wordt via injecties of insulinepompen toegediend om de bloedsuikerspiegel te reguleren.
 4. Symptomen: Symptomen van diabetes type 1 kunnen onder andere overmatige dorst, frequent urineren, onverklaarbaar gewichtsverlies, vermoeidheid en veranderingen in het gezichtsvermogen omvatten.
 5. Levenslange aandoening: Diabetes type 1 is een levenslange aandoening. Hoewel er geen bekende genezing is, kunnen mensen met diabetes type 1 met de juiste behandeling en zorg een gezond en actief leven leiden.

De behandeling van diabetes type 1 omvat regelmatige monitoring van de bloedsuikerspiegel, insulinebehandeling, een uitgebalanceerd dieet en lichaamsbeweging. Het is essentieel dat mensen met diabetes type 1 goed worden begeleid door gezondheidsprofessionals om complicaties te voorkomen en een optimale gezondheid te behouden.

Diabetes Type 1: Een Diepgaande Blik op Oorzaken, Symptomen en Behandeling

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem de cellen in de alvleesklier aanvalt die insuline produceren. Hierdoor kunnen mensen met diabetes type 1 niet genoeg insuline aanmaken om de bloedsuikerspiegel te reguleren. Dit type diabetes vereist dagelijkse monitoring en insuline-injecties. Hieronder leest u meer over de oorzaken, symptomen, dagelijkse beheersing en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot diabetes type 1.

Oorzaken van Diabetes Type 1:

 1. Auto-immuunreactie: Diabetes type 1 ontstaat wanneer het immuunsysteem onbedoeld de insuline producerende cellen in de alvleesklier aanvalt en vernietigt.
 2. Genetische factoren: Erfelijkheid kan een rol spelen, en mensen met een familielid met diabetes type 1 lopen mogelijk een verhoogd risico.
 3. Omgevingsinvloeden: Virale infecties en blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren kunnen het risico op diabetes type 1 verhogen.

Symptomen van Diabetes Type 1:

 1. Extreme dorst en honger: Ongeacht de inname van voedsel, kunnen mensen met diabetes type 1 constant dorstig en hongerig zijn.
 2. Frequent urineren: Een verhoogde bloedsuikerspiegel kan leiden tot frequenter plassen.
 3. Onverklaarbaar gewichtsverlies: Ondanks een normaal of verhoogde voedselinname kan gewichtsverlies optreden.
 4. Vermoeidheid: Het lichaam kan niet effectief gebruikmaken van glucose voor energie, wat leidt tot vermoeidheid en zwakte.

Dagelijkse Beheersing van Diabetes Type 1:

 1. Insuline-injecties: Mensen met diabetes type 1 moeten dagelijks insuline injecteren om de bloedsuikerspiegel te reguleren.
 2. Bloedsuikermonitoring: Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel is essentieel om aanpassingen aan de insulinedosering te kunnen maken.
 3. Gezonde levensstijl: Een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en het vermijden van roken kunnen bijdragen aan een gezondere levensstijl.
 4. Educatie en ondersteuning: Mensen met diabetes type 1 moeten goed worden geïnformeerd over hun aandoening en krijgen vaak ondersteuning van diëtisten, diabetes educatoren en andere zorgverleners.

Nieuwe Ontwikkelingen:

 1. Insulinetherapie-technologie: Continue glucosemonitors en insulinepompen met slimme technologieën worden steeds geavanceerder, waardoor het beheer van diabetes type 1 nauwkeuriger en gemakkelijker wordt.
 2. Onderzoek naar genezing: Wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en genezen van diabetes type 1 blijft evolueren, met hoopvolle ontwikkelingen in stamceltherapie en immunotherapie.

Diabetes type 1 is een uitdagende aandoening die een levenslange toewijding aan zelfzorg vereist. Hoewel er momenteel geen genezing is, blijven vooruitgang in behandelingen en technologieën de levenskwaliteit van mensen met diabetes type 1 verbeteren en bieden ze hoop op een toekomst zonder diabetes.

Reacties zijn gesloten.